top of page

Mischa Cheap "Prostitute" Perfume

ช่วงนี้จัดปาร์ตี้ไม่ได้ เราเลยทำน้ำหอมกลิ่น unisex ขวดนี้ กลิ่นหลักเป็นกลิ่นกุหลาบป่าจางๆ แทรกกับกลิ่นเปลือกไม้เมืองหนาว ให้ความรู้สึกสดชื่น เบิกบาน และใจง่าย แต่ก็มีความเหงาๆ เหมือนคนอยากออกไปเจอเพื่อนแต่ไปไม่ได้ เป็นความเหงาที่ได้แรงบันดาลใจจากบุคลิกของ Holden Caulfield จากหนังสือ The Catcher in the Rye ซึ่งอ่านเป็นรอบที่สี่ตอนอยู่แต่บ้าน


ขนาด 50 ml. ราคา 1,495 บาทรวมค่าส่งแล้ว สั่งที่ Line @dudesweet Shopee: https://bit.ly/2Wn7X9H

----- ขนาด 50 ml. ราคา 1,495 บาทรวมค่าส่งแล้ว สั่งที่ Line @dudesweet Shopee: https://bit.ly/2Wn7X9H ------ อ่านบทความเรื่องน้ำหอม Mischa Cheap จาก cont-reading.com คุยกับ พงษ์สรวง ชุบ หรือ โน้ต Dudesweet ถึงแผนธุรกิจไร้กรอบ ที่ทำให้ Mischa Cheap เป็นแบรนด์ที่พาเขาหลุดพ้นจากชะตากรรมทางธุรกิจที่เคยเจ๊งเป็นวัฏสงสาร https://bit.ly/3sXLVFI

Comments


bottom of page